Informacje

Kontakt

Brzeski.net

ul. Budziszyńska 35/24

54-434 Wrocław

NIP:
8992047746
REGON:
020897523
E-mail:
Telefon:
691197102

O sprzedającym

Sprzedawcą jest firma Brzeski.net. Zajmujemy się sprzedażą komputerów, oprogramowania i akcesoriów najwyższej jakości. Wszystkie produkty oferujemy w bardzo atrakcynych cenach.

Płatność/dostawa

Płatności za zamówione towary prosimy dokonywać, po potwierdzeniu zamówienia przez pracownika sklepu, na poniższe konto bankowe:

 Alior Bank: 36 2490 0005 0000 4500 2654 7466

Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Ceny wysyłki to:

 20zł  dla zamówień o wartości do 2000zł,
 10zł  dla zamówień o wartości powyżej 2000zł.

Dowóz na terenie Wrocławia:

 10zł  bez względu na wartość zamówienia.

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
W przypadku bardzo dużych lub ciężkich paczek ceny mogą być inne od podanych.

Istnieje także możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów we Wrocławiu. Odbiór osobisty nie podlega dodatkowym opłatom.

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego bsklep.pl jest firma Brzeski.net Piotr Brzeski, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 35/24. Numer NIP: 899-204-77-46, REGON: 020897523. Sklep jest dostępny pod adresem: www.bsklep.pl.

Przedmiotem działalności sklepu bsklep.pl jest sprzedaż sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski.

Ceny
Ceny prezentowane w sklepie, przy których nie zaznaczono inaczej, są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu wysyłki, który jest zależny od wybranego sposobu dostawy.

Podane na stronach sklepu ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a pełnią jedynie rolę informacji handlowej. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu telefonicznie lub e-mailem.

Zespół sklepu bsklep.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia jest rzetelne podanie przez kupującego numeru telefonu oraz adresu e-mail, co umożliwi weryfikację i potwierdzenie złożonego zamówienia. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego.

Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka towarów następuje po potwierdzeniu zamówienia, w terminie do czterech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym. Możliwy jest też odbiór osobisty zamówiena we Wrocławiu. Termin odbioru osobistego jest ustalany podczas potwierdzania złożonego zamówienia.

W szczególnych przypadkach, np. chwilowej niedostępności zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W przypadku możliwego opóźnienia pracownik sklepu niezwłocznie powiadomi o tym kupującego.

Gwarancja
Wszystkie produkty oferowane w sklepie bsklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają obowiązującą na terenie Polski gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Okres gwarancji na sprzedawane produkty wynosi 12 miesięcy, chyba że w opisie danego produktu podano inaczej. Wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy (sklepu bsklep.pl) na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient, który dokonał zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W tym celu należy złożyć sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi żadnych śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony oraz będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu – paragonem lub fakturą. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany na podane przez klienta konto, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru.

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Dane osobowe
Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Składając zamówienie klient świadomie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe podane przez klienta są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb sklepu. Nie są i nie będą one też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna-sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem bsklep.pl a konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny we Wrocławiu, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Inne